سیستم برگزاری آزمون
دانشگاه ازاد اسلامی واحد کوهبنان
درباره محصول- نگارش:

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین 


دانشجویان محترم قبل از شروع آزمون مجازی توجه به نکات زیر الزامی می باشد

الف: قبل از ورود به سامانه نسبت به تسویه حساب شهریه خود اقدام فرمایید.

ب: نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی می باشد.

ه:متذکر میشود نام کاربری و رمز عبور بر اساس برنامه زمانبندی امتحان  و یا در زمانهای اعلام شده جهت امتحان آزمایشی فعال می گردد.

توجه : مدت زمان آزمون به هیچ عنوان قابل تمدید نمیباشد لذا راس ساعت شروع آزمون نسبت به ورود به سامانه اقدام نمایید.